Hebe 田馥甄- LOVE!

我愛你 你愛她 她愛她 她愛他
你愛我 我愛他 他愛他 他愛她
怎麼這世界 已經沒有人相愛
怎麼這世界 每個人都不快樂
怎麼這世界 每個人都愛別人
不愛自己
咦 怎麼這世界已經沒有人相愛
怎麼這世界 每個人都不快樂
怎麼這世界 每個人都愛別人
不愛自己

0 意見:

張貼留言